Frontierworld

CONTACT

Hopiworld

Link

Ivo Keers speaker on Dutch UFO Convention 2016 june 11, Jaarbeurs Utrecht.Personal information . Ivo Keers.( 1967 ) studied TCM "Traditional Chinese Medicine" , and Holistic Medicine, including "Phytotherapy" also he is fascinated by: floating Electronic Music, that can bring you in contact with alternate state's of consiousness. By visiting the Earth and Beyond symposia he discovered that during the different projects he made as a musician, he was in contact with the Akasha field, also called zero point energy field, ore the morfogenetic field. Also he discovered that within the field of spirituality he is an Earthly spiritual oriented being, this makes him a stranger among his fellows. What he says about this: “ Binnen het spirituele circuit ben ik behoorlijk aards gebleven, dit maakt mij wellicht niet geliefd, { te materieel bezig om spiritueel te zijn}, maar het maakt mij wel een vrij mens en uniek in mijn zienswijzen, daar ik het spirituele weet te koppelen met het materiele, en het spirituele daarmee een materiele tastbare basis geef., ik doe geen veldwerk, maar ik ben meer actief in het analyseren van diverse zaken die de diverse diciplines en mensen in het veld aangeven. Ik ben van mening dat mijn soort mensen ook nodig zijn voor het totale beeld wat zich aan het bewustzijn van de mensheid openbaart, zowel materieel als spiritueel.”

He started to get interested in mysteries of his time, when he was about 12 jears old and got some books in his hands about mysteries unsolved. He was fascinated by the stories and dreamed away about ancient time's. Also he was facinated by the Carl Sagan serie's "Cosmos", and with it, the cosmic music on the background. That serie's was the inspiration to his life.

Today it is more becoming his work, as his interests have grown and research is combined with musical projects. Altough his projects are not widely regognised, but only by a small group of people ranging from company directors to music artists, he still make's the statement : “This is what I want to do ! "

His artist name is Sven Hansen and as he surfs the internet, and observe more closely the details in the pictures and texts that he finds, an image is forming in his mind about our ancient history.There are many pieces that he is working on putting together in a new light with clearity of logic thought. He hope's to make logic connections between many things, we do not completely understand, ore slowly beginning to understand. His results will be on this website and hopefully one day in the form of a book ore readings, for all that are mystified of our ancient history.

The questions he has are : Why has science no answers for this? Why has science put all those evidence aside? Why is science not investigating this? These questions are important becouse of the dogma that science provides and that we are taking for absolute truth and is withelding us from growing to a more cosmic perspective.

Niews dat we in NL niet op de TV zien.en waar we niets over horen.

Ebola ...All the crisis suddenly popping up...MH17 Zoveel angst in de propaganda, wie stopt ISIS ( IS ) wie stopt Poetin ! ( journmaal 3 sept 2014 ) Er is een wereldorde nodig, oftewel dit is de opmaat voor het implementeren van de NWO NEW WORLD ORDER ! ( and all based on a LIE ) het is allemaal een grote leugen ! BEWUST-ZIJN = BEWUST ZIEN !


About Haarp

De stille oorlog en de beperking van menselijke vrijheden.De Stille oorlog is met aanslagen in Parijs nu een oorlog geworden, in Frankrijk kunnen ze alvast gaan wennen aan militairen op straat, hoelang zou het gaan duren voordat wij ook een militaire goenta op straat kunnen verwachten? 1E Amsterdam Den Haag Rotterdam, daarna de rest van NL? ( 13 jan 2015 ) Amper is de inkt van dit stukje droog of : Opstelten geeft aan dat agenten machinegeweren mogen dragen: 14 jan 2015 , Kortom NWO politiestaat.( en dat allemaal gebaseerd op een leugen.). Belgie 17 jan 2014, militairen posten op straat bij diverse belangrijke instellingen. Hoezoo ondenkbaar dat er militairen op straat komen, volgend Europees land Nederland, Duitsland?

Spanje is unlikely, die hebben al jaren met de ETA te maken, hoor je nu overigens niets meer van..

Lezingen

Earth and beyond 2 6 juni2015

Symposium Utrecht 21 juni 2014 Earth and Beyond

ozone monitoring instrument

omi 3 dec 2013

alien cought on cam


Other concerns

Schaliegasvrij Nederland Jaar van oprichting: 03-04-2012 http://www.schaliegasvrij.nl]

Doelstelling van Schaliegasvrij Nederland......Het tegengaan van de winning van onconventioneel gas (schaliegas en steenkoolgas) en verder iedere vorm van winning van fossiele brandstoffen die schade oplevert voor omwonenden, milieu en natuur in Nederland; Het bevorderen van publieke kennis omtrent de gevolgen voor het milieu van de winning van gas en olie; Het bevorderen van een energiepolitiek waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen zo veel als mogelijk gereduceerd wordt.

Gemeentebestuurders informeren over de gevolgen van schaliegasboringen. b. Groei van het aantal schalie- en steenkoolgasvrije gemeenten in Nederland. c. Invloed krijgen op een ‘werkelijk’ onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van schaliegas in Nederland. d. Samenwerken met organisaties die onze ideeën delen. e. Inwoners van Nederland die te maken krijgen met schaliegas en overige Nederlanders informeren. f. Meer ondertekenaars voor de landelijk petitie. g. In gesprek gaan met partijen die vóór schalie- en steenkoolgas zijn. h. Goed geïnformeerd zijn en blijven over boringen. i. Voortdurende publiciteit in de landelijke en lokale media. j. Geld en middelen voor de campagne genereren. k. ondersteunen van burgergroepen en gemeentes bij tegenhouden schaliegasboringen

Er wordt veel gehoord dat water schaars is, vreemd daar we op een waterplaneet wonen.

Waarom geen drinkwater uit zeewater ? TNO onderzoek

Free-floating.com all rights reserved 2013