Page 8 Cosmic Relations

In het Nederlands geschreven commentaren op Buitenaardse beschaving van: Stefan Denaerde.

1 Atlantis Truth and myths

2 Ancient Skulls

5 Mars anomalies

6 Mars anomalies2

7Prehistoric time

8 Cosmic relations

3 Ancient MAYA

4 Ancient Egypt and the modern world

Other interesting

Other ( Science future )

Page 9 hopiAanvullende commentaren op Denaerde Buitenlandse beschaving. Boek 1969 KluwerNV Deventer

In het boek wordt gesproken over natuurwetten, ik probeer op deze webpagina persoonlijke vooroordelen van Denaerde weg te halen en een meer duidelijker beeld te maken van een andere beschaving met andere gewoonten, opvattingen en gebruiken., en ik probeer duidelijk te krijgen wat de kosmische wetten omvatten.

Hierbij stel ik niet de vraag of het verhaal van Denaerde waar is of niet, ik pak de informatie en probeer het meer helder te krijgen door middel van heldere commentaren op uitlatingen van de Iarganen.

Nieuwe natuurwetten die aanvullend zijn en het functioneren op aarde reguleren en of beinvloeden, de betergenoemde kosmische natuur selectie wetten.

Evolutie van de aarde en het menselijk ras.

Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe.

KOSMISCHE NATUURLIJKE SELECTIE WETTEN

De 1e selectie wet Discriminatie.

Bladzijde 131 Omincreativiteit is onbereikbaar voor een discriminerend ras, Pas wanneer jullie de eerste selectiewet buiten werking hebben gesteld en sociaal stabiel zijn geworden, zullen jullie met jullie wetenschap mogen doordringen tot de hogere kennis.

Wat betekend dit. Het betekend dat de natuurwet aangeeft dat een wereldras dat discriminatie toepast op vele gebieden door die natuurwet buitengesloten blijft. Dat die natuurwet aangeeft dat die betreffende wereld niet toekomt aan de hogere kennis ofwel interplanetaire kennis en kosmische kennis.

Persoonlijke noot*

In mijn mening is dit ook de reden dat de kennis van ons verleden ( waar komen we vandaan) niet door de huidige wetenschap is geintegreerd in ons wereldbeeld, en dat de wetenschap van de lineaire denkwijze de niet lineaire bewijzen opzij heeft geschoven en als zijnde niet wetenschappelijk bewezen heeft bestempeld.*

In feite heeft deze wetenschap een discriminatie toegepast op de feiten die zich presenteren.

Hierdoor is een scheef beeld ontstaan met betrekking tot onze ontstaans geschiedenis.

Kortom de 1e selectiewet is discriminatie.De 2e selectiewet is het juiste normbesef in menselijke relaties of onderlinge relaties.

Hoe gaan we met elkaar om.

Over het juiste normbesef wordt gezegd:

BLZ 109 Het is gericht op de creativiteit in de menselijke gevoelsuitingen en dat is iets wat van kindsafaan moet worden aangeleerd.

Kortom vrij zijn om uiting te geven aan elke gevoelsuiting zonder daarvoor in een bepaald hokje te worden geduwd, te worden veroordeeld, beloond of bestraft. Kortom werkelijk kunnen zijn wie je bent zonder daarvoor te worden beoordeeld en veroordeelt. Niet enkel in theorie maar dit ook in de praktijk. Zijn wie je bent betekend ook datgene te kunnen doen om uiting te geven aan je persoonlijkheid zonder dat er een maatschappelijk oordeel over gevormd wordt of over bestaat.

Dus zonder dat er maatschappelijke consequenties worden verbonden aan wie je bent en wat je eigen creatieve bijdrage is in de maatschappij.

Blz 142 Het denkkapitaal van onze voorouders

En wat is het denk kapitaal waarin zij voortbestaan?Het is het vermogen tot creativiteit dat in de levende mens is geinvesteerd.

De eertse conclusie is deze: communicatie, wetenschap en techniek stimuleren de bewustzijnsvergroting van een intelligent ras, tot het uiteindelijk kosmische bewustzijn is bereikt. Het is een bouwwerk waar elk individu door eigen creativiteit toe bijdraagt.

De tweede conclusie is, dat de individuele waarde, het bouwsteentje dat iedere mens er in vastlegt, slechts dat deel van zijn creatief vermogen is dat hij zelf heeft toegevoegd.

In mijn woorden, ieder individu draagt met zijn eigen creativiteit bij aan de vorming van het kosmische bewustzijn, of het kosmische beginsel.

30 nov 2007