“December 2013”

Verlengde schedels, een verbindende schakel [Deel 1]

Ancient Skulls connected

Over de verlengde schedels is al veel geschreven, en veel verzwegen, het mysterie is nog steeds niet opgelost. In de afgelopen jaren heb ik zo mijn gedachten hierover laten gaan, en ik heb met het “Earth Mars Connection” project verder onderzoek gedaan. Via diverse website's kwam ik diverse maskers tegen, of vreemde kleifiguren.Wat mij in de loop der jaren opviel is dat elk persoon op zijn eigen kleine eilandje actief is, waarbij logische connecties vaak over het hoofd gezien worden, of zelfs helemaal niet worden geconstateerd. De antwoorden liggen bijna letterlijk voor onze voeten, als je maar weet waar je moet kijken, en hoe je moet kijken. Einstein noemde het “de beginnershouding”.

Terug naar index

terug naar scienceVerder naar blz 2

De afzonderlijke figuurtjes zal ik eerst op een rij zetten, daarna zal ik aangeven hoe de afzonderlijke delen met elkaar verbonden zijn. In de loop van mijn verhaal zal duidelijk worden hoe de afzonderlijke delen een geheel vormen en tot op de dag van vandaag deel uitmaken van onze menselijke geschiedenis op aarde.


Afb. 1 verlengde schedel

Afb.2 Kleifiguurtjes

Afb.3 Masker uit Ubeid.

Wat hebben deze afzonderlijke afbeeldingen nu met elkaar te maken? Laten we elke afbeelding afzonderlijk bestuderen, in samenhang met de andere afbeeldingen.

Bestudering van de schedel en het klei-figuurtje. {observatie }1Als we nu eerst de schedel bestuderen, en kijken naar de meest opvallende kenmerken, dan kunnen we een aantal zaken waarnemen en constateren. We zien bij [A] een rand, wellicht een aanhechtingsrand van spieren of bindweefsel.De tanden staan voorin de kaak [ B] wijzen wat naar voren toe, en lopen anders dan bij ons huidig gebit. Op het voorhoofd [C] zijn 2 lobben zichtbaar, die over lijken te gaan in een soort kuiltje [D] bij de wenkbrauwregio ( ademholte ).


2 Als we nu inzoomen op het kleifiguurtje, en verder inzoomen op het hoofd en deze naast de schedel plaatsen. Bij het bestuderen van het figuurtje blijkt eerst dat het figuurtje veel details heeft.Verder zien we dat [A] er een weefsel structuur ( kan bindweefsel zijn ) aanwezig is, die loopt vanaf het voorhoofd richting de kaak.

De mond is vrij smal [B] en op het voorhoofd [C] zijn er een soort lobben aanwezig. Op het voorhoofd [D] kunnen we ook een soort van kuiltje waarnemen, tussen de ogen zien we ook een soort indeuking, dit is wellicht een ademgat, of neusholte. We zien geen neusgaten op de plaats waar wij die hebben, dus boven de mond geplaatst.

3 Als we de schedel en het hoofd bij elkaar plaatsen dan kunnen we waarnemen dat de verhoudingen kloppen, dat de verhouding kaak/oogkas deel en voorhoofd gelijk zijn, dat er op de schedel aanhechtingspunten waarneembaar zijn die in het kleifiguurtje te zien zijn als oog-neus lijn.( hoewel de ademholte wellicht tussen de ogen is geplaatst, en waar te nemen is als een soort indeuking tussen de bijde ogen) in het kleifiguurtje.

Voorlopige conclusie: Het is zeer waarschijnlijk dat de kleifiguurtjes werkelijke wezens voorstelden, de gevonden schedels bevestigen dat deze wezens ooit op aarde hebben geleefd en aanwezig waren. Een open vraag is nog of deze wezens van buiten deze aarde afkomstig waren, die vraag hoop ik later te kunnen onderzoeken.

Laten we kijken hoe het masker uit Ubeid hierbij aansluit.

Bestudering van het gezichts-beschermings masker van deze wezens.Als we de opvallendste kenmerken van het masker beschrijven, dan valt op dat: [A] de ogen lang zijn en scheef staan, er bovenop het masker [B] een soort lobben aanwezig zijn, tevens zien we aan een kant een soort gat [C], wellicht een ademgat. Een verstevigingslijn [D] is te zien, welke over het gehele masker loopt, en [E] diverse vreemd gevormde windingen die gehecht zijn aan het masker, wellicht een verbindingsstuk naar een ander beschermings-deel van het lichaam.

Het masker en de schedel

Laten we kijken of de verhoudingen van het masker overeenkomen met de schedel.

Laten we eerst de helm over de schedel plaatsen. Dit is te zien in de volgende afbeeldingen rechts. 13 14 en 15, we zien dat de lobben op het masker overeenkomen met de lobben op de schedel.

De ogen van het masker bevinden zich op dezelfde plaats en hoogte waar de oogholten van de schedel zich bevinden.


16 In detail kun je zien hoe effectief het bovenste deel van de helm past op de lobben, op het voorhoofd van de schedel.

18 Je kunt natuurlijk tegenwoordig met de computer diverse trucs uithalen, en maken wat je wilt, toch zijn de proportionele verhoudingen van de diverse delen van de schedel en het masker gelijk. Dit is niet toe te schrijven aan toevalligheden.

17 Het middelste deel van de helm bevat de ogen, ook daar zien we dat de verhoudingen kloppend zijn. Hoewel de oogkassen in de schedel rond van vorm zijn, volgt de helm de natuurlijke vorm van de ogen.

Nu hebben we de schedel-kleihoofdje en de schedel-masker bekeken, laten we nu bestuderen hoe het masker op het kleihoofdje past.

Het kleifiguurtje en het masker

Picture http://marsnews.de/Als we het kleifiguurtje nemen,

en de helm eerst laten doorschemeren, dan zien we dat de ogen van de helm geplaatst zijn bij de ogen van het figuurtje, en dat de verhoudingen onderling kloppend zijn.

Hier het gehele masker op het figuurtje, waarbij een gezichtsbescherming optreed.Let wel - de afbeeldingen zijn van afzonderlijke website's afkomstig.
Verder naar blz 2

De proportionele verhoudingen zijn kloppend, hoewel de foto's van de diverse figuurtjes niet in exact dezelfde richting zijn genomen. Hierdoor ontstaat in de bovenstaande observaties enig verschil.

Dit houd niet weg dat de observatie aangeeft dat de schedel zich verhoud tot het kleifiguurtje, en dat het masker zich verhoud tot het kleifiguurtje en de schedel.

We kunnen best een conclusie trekken dat de maskers zijn gedragen door de figuurtjes die in klei uitgedrukt zijn.


Einde deel 1, een volgende vraag kan zijn:, wat is de betekenis geweest van deze figuurtjes in onze Aardse geschiedenis?. Deel 2 wordt verwacht 2014

All rights reserved © free-floating.com / pictures used in fair use copyright. Dec 2013