Earth and Beyond 2015 6 juni “ Leaving the Comfort zone”

Personal information . Ivo Keers.( 1967 ) studied TCM "Traditional Chinese Medicine" , and Holistic Medicine, including "Phytotherapy" also he is fascinated by: floating Electronic Music, that can bring you in contact with alternate state's of consiousness. By visiting the Earth and Beyond symposia he discovered that during the different projects he made as a musician, he was in contact with the Akasha field, also called zero point energy field, ore the morfogenetic field. Also he discovered that within the field of spirituality he is an Earthly spiritual oriented being, this makes him a stranger among his fellows. What he says about this: “ Binnen het spirituele circuit ben ik behoorlijk aards gebleven, dit maakt mij wellicht niet geliefd, { te materieel bezig om spiritueel te zijn}, maar het maakt mij wel een vrij mens en uniek in mijn zienswijzen, daar ik het spirituele weet te koppelen met het materiele, en het spirituele daarmee een materiele tastbare basis geef., ik doe geen veldwerk, maar ik ben meer actief in het analyseren van diverse zaken die de diverse diciplines en mensen in het veld aangeven. Ik ben van mening dat mijn soort mensen ook nodig zijn voor het totale beeld wat zich aan het bewustzijn van de mensheid openbaart, zowel materieel als spiritueel.”

He started to get interested in mysteries of his time, when he was about 12 jears old and got some books in his hands about mysteries unsolved. He was fascinated by the stories and dreamed away about ancient time's. Also he was facinated by the Carl Sagan serie's "Cosmos", and with it, the cosmic music on the background. That serie's was the inspiration to his life.

Today it is more becoming his work, as his interests have grown and research is combined with musical projects. Altough his projects are not widely regognised, but only by a small group of people ranging from company directors to music artists, he still make's the statement : “This is what I want to do ! "

His artist name is Sven Hansen and as he surfs the internet, and observe more closely the details in the pictures and texts that he finds, an image is forming in his mind about our ancient history.There are many pieces that he is working on putting together in a new light with clearity of logic thought. He hope's to make logic connections between many things, we do not completely understand, ore slowly beginning to understand. His results will be on this website and hopefully one day in the form of a book ore readings, for all that are mystified of our ancient history.

The questions he has are : Why has science no answers for this? Why has science put all those evidence aside? Why is science not investigating this? These questions are important becouse of the dogma that science provides and that we are taking for absolute truth and is withelding us from growing to a more cosmic perspective.

***************************************************Korte impressien Earth and Beyond 2e editie ! : zeer interresante dag, positieve vibe's en interresante lezingen.

Ik heb helaas niet alles kunnen bezoeken, maar overlappende lezingen lagen volgens mij in elkaars verlengde,

waardoor het eigenlijk niet veel uitmaakte welke lezing je volgde.

Thuisgekomen heb ik nog wat video's bekeken over ufo's van internet..Het valt mij op dat als er over UFO;s wordt gesproken dan staat dat gelijk met advanced technology, veel en veel verder ontwikkeld dan onze huidige technologie. Ik denk dat dat een aanname of verkeerde omschrijving is en dat het meer omschreven moet worden als verschillend maar gelijkwaardig aan onze huidige technologische ontwikkeling. ( hierin heb ik dus ook een visie die afwijkt van de ons voorgeschotelde gedachten.).

Door die verschillen in technologische ontwikkeling kunnen UFO;s meer, sneller bewegen en zowel in als buiten de aardse dampkring manouvreren.Bij de lezing over UFO;s en ruimtemensen, vond ik dat er wel heel veel nadruk gelegd werdt op het “ Aliens are here to help us” verhaal. Ik denk dat hiermee een deel van het aardse alien verhaal niet belicht wordt. *( om geheel bewust te worden is het noodzakelijk zowel de positieve zaken als minder positieve zaken te belichten )De minder positieve zaken zijn abductions, koeien en mensen mutilations Dit is een aspect wat niet zo positief is (en al helemaal niet comfortabel), maar ook aandacht verdient. Ik hoop in de uitgebreidere impressie daar ook wat fotomateriaal van te verwerken. Het geeft aan dat aliens are NOT ONLY HERE TO HELP US. By the way er zijn meer dan 57 verschillende soorten aliens . Sommige aliens zijn ons goedgezind, sommige zijn vijandig, maar de meeste zijn onverschillig.Sommige zijn humanoid, andere insectoid of reptilian of wellichtafstammelingen van dinosauriers.. Wat ik op youtube vond, the Grey's 22 subspiecies..

http://centerforcreativeconsciousness.com/74-2/bosnian-valley-of-pyramids-tour-fall-2015/

“Het is een groot voorrecht dat ik deze persoon Dr. Sam Osmanagich heb mogen ontmoeten op de Earth and Beyond dag” Ivo Keers Harmony VisionDe lezing over de Bosnische pyramiden in Visoko was onbeschrijfelijk goed, mede daar het tevens de arrogantie van het establishment blootlegt, Ik heb notities gemaakt en ga toch in de uitgebreidere impressie proberen dit verhaal te beschrijven.

DR.Sam Osmanagich geeft heel duidelijk aan hoe de pyramide werkt, wat het doet, met geluidsfragmenten horen we de piramide bijna als een soort cosmische radio ontvanger werken.

DR. Osmanagich geeft heel duidelijk stap voor stap weer hoe hij wetenschappenlijk te werk gaat.Uitgebreidere impressie met wat foto's en mijn voetnoten volgt later.