Utrecht Jaarbeurs 21 juni 2014 Een gezellige conventie met een ruime keuze aan diverse lezingen en presentaties.


< De diverse kraampjes

< en lounge-ruimteOnderstaande beschrijvingen zijn naar aanleiding van aantekeningen gemaakt tijdens de lezingen en kunnen dus incompleet zijn en niet geheel de ideeen weergeven van de betreffende spreker, toevoegingen zijn kleiner en cursief door –Steve )


Lezing: Alles over graancircels 11.00 tot 1200 uur.

Annemieke Witteveen

Annemieke Witteveen hield een lezing over diverse cropcircles in de UK, waarbij het opviel dat veel circels ontstaan langs een leylijn, hier op foto. Ik meen dat deze lijn tevens een breuklijn is. ( moet ik nog op de geologische kaart opzoeken.) Het soort steen betreft kalksteen wat speciefiek goed lijkt te werken( ivm waterhoudende eigenschappen ) voor dit soort fenomenen.


Wat vaak opviel was dat er diverse stoffen in het gewas aangetroffen werden, zoals van L naar R op de foto, Magnetiet, Silicium oxide, Nitraat, en Magnesiumcarbonaat. De stoffen hadden tevens bloot gestaan aan zeer hoge temperaturen die kortstondig plaats hebben gevonden, Vergelijkbaar met een bliksem, maar het is geen bliksem.

Lichtbollen worden vaak waargenomen indien cropcircles ontstaan


Diverse circels beelden ook frequentiecircels uit die ontstaan als water met een bepaalde frequentie aan het trillen gebracht wordt.

Graan kan zowel met de wijzers van de klok mee of er tegen in zijn gedraait. Er is diverse thematiek te ontdekken in de graancircelformaties, en dit jaar 2014 is de verwachting dat er veel labyrinthen gevormd zullen worden. Tevens viel op dat indien er gerst in een graanveld stond waar een graancircel aanwezig was, dat de gerst onaangetast bleek, waar het graan wel aan de circelformatie onderhevig bleek.


Een gedachtenexperiment met een medeonderzoeker: Nadat Annemieke een hangertje had gekocht (links) en in gedachten dit beeld naar de cosmos had verzonden, en daarna losgelaten, verscheen er later of een volgende dag een graancircelformatie die dit beeld eveneens weergaf.------Voor mij geeft dit aan dat het bewustzijnsveld resoneert, waarbij de graancircelmakers waarschijnlijk op dat bewustzijnsveld actief zijn. ( quantumveld vibraties ?? )


Het centrum van de graancircel ligt vaak off-centered van het gehele figuur en heeft diverse vormen, tevens zijn de knopen van het graan ( daar waar het meeste water zich in de stengel bevind ) vervormd, of ontploft, door enorme en kortstondige hitte. ( Het water zet dan uit krijgt een groter volume en de knoop ontploft.) tevens is de bodemstructuur verandert waardoor een seizoen later de afdruk nog herkenbaar in het veld te zien is. Het is alsof de bodemstructuur voor lange tijd onder druk is komen te staan, aldus Annemieke.

Om kort te concluderen, er zijn diverse materiele zaken bekend die veroorzaakt worden door het graancircel-fenomeen, maar wat het nu precies is, dat is vooralsnog in nevelen gehuld.

More folows. .... meer van het andere na het nieuws van : meer van hetzelfde..Presentatie

12.15 - 1315.

Anton Theuben

Disclosure het gebeurt nu.

Anton Theuben van het ufomeldpunt.nl hield een verhaal over diverse eigen ervaringen, waarbij onderandere diverse onafhankelijke organisaties het werken onmogelijk gemaakt wordt, door een algemeen electromagnetisch grid wat over de planeet heen ligt en welk blokkerend werkt, en door oa het militaire apparaat welk beschikt over wapens die het bewustzijn van de mens blokkeren. Mindcontrol mechanismen middels electronica en media...Het militaitre systeem zit zelf nog erg vast in de eigen gemaakte regeltjes en controlemechanismen.(waardoor ze niet flexibel en open om kunnen gaan met andere dimensies etc - Steve )

Tevens diverse UMTS masten die schadelijke en blokkerende effecten hebben op het bewuzstzijnsveld van de mens, waarbij de mens vast blijft zitten in een bepaald { lager} bewustzijn. Mensen klooien in de aura van de aarde, oa Monsanto met gen gewassen en chemische bestrijdingsmiddelen.

De mainstream media in Nederland besteden tevens ook nog geen enkele aandacht aan planeet x, of Nibiru, waar buitenlandse media er wel aandacht aan schenken. Zoals een film op het news in China waar bij een zonsondergang een dubbele zon gezien kon worden, ( filmpje is op youtube te zien , linkje volgt ) Tevens houd het Hilversumse TV establishment ook vele grenswetenschappelijjke uitzendingen, of intervieuws tegen.


In het verhaal wat Anton verder vertelde gaf hij aan dat diverse buitenaardsen aangeven dat kennis van andere dimensies begint bij kennis van jezelf als individu, kennis over jezelf is het belangrijkste....Buitenaardsen brengen ons terug bij onszelf....Het gaat dan over diverse chakra,s welke open mogen zijn waardoor er zowel contact met de aarde, als contact met het hogere ontstaat......Contact met de aarde ontstaat door het basischakra, ( sexualiteit , en verbinding met de aarde ), contact met het hogere ontstaat door het kruinchakra . ...De verbinding met de aarde is momenteel voor veel mensen afgesloten van het gevoel of geblokkeerd, de aura is onderbroken en of verzwakt, waardoor mensen ziek zwak en misselijk worden....Als de aura goed en sterk is dan ketsen negatieve zaken er op af.


Verder heeft Anton het over de Schuman resonantie ( low frequency 8 Hz, welk in staat is om mensen te genezen Anton gaat ervanuit dat iedereen dat weet, ik moest dat even opzoeken-Steve) en de law of attraction, het is de wetenschappelijke verklaring van het gevoel liefde. De buitenaardsen zijn er om ons voor te bereiden, en in te lichten in het anders leren denken...De aarde en het universum is opgebouwd in diverse dimensies, Stephen Hawkin, geeft aan dat er 9 zijn, het Ufomeldpunt gaat uit van meer dan 9 dimensies. De aarde trilling wordt in deze tijd verhoogd waarbij alle wezens ook in die hogere trilling meegaan, Ufo,s bevinden zich in de 4e tot 9e dimensie, 5e dimensie buitenaards leven, boven de 9e dimensie zijn er geen ufos meer dan is enkel een intentie voldoende, ( Ik moet dan denken aan de film Johnatan Seagul, waar de gedachte voldoende is om Johnatan ergens heen te brengen... -Steve )


NASA heeft verhoogde zonneactiviteit gemeten, zonneenergie is de energie van Empathie, aldus Anton. Energie vervoerd een intentie. Wat op diverse planeten opvalt is dat op de N en Z polen een zogenaamd gat aanwezig is, dit is waar de magnetische veldlijnen uittreden en volgens Anton een gat in de planeet zit, of een doorgang naar de holle aarde.

De holle aarde theorie word voor mijn gevoel nog teveel materieel uitgelegd, waar het meer eigenlijk gaat om een andere dimensie.( Steve).

Verder vond ik het algemene verhaal wel erg optimistisch, zijn we alle ontvoeringen, abducties, testen op mensen, door buitenaardsen ( greys) vergeten, om maar te zwijgen over de cow mutilaties, en wat ook voorkomt de menselijke mutilaties, niet alle buitenaardsen zijn namelijk even vriendelijk, en sommigen ( grey's ?? ) hebben hun eigen agenda welke wellicht in samenwerking met het ( Amerikaanse ) militaire apparaat stap voor stap uitgerold wordt, ook in Nederland. ( Steve )
Lezing 13.30-14.30

Multidimensionaal bewustzijn van Christel van den Akker

De 6e dimensie is het kristalbewustzijn, welk voorbij de dualiteit staat, speelsheid geestvrijheid magisch realisme.

7e dimensie omvat de planetaire energie, leven vanuit het volle potentieel, 8e dimensie omvat de oerdrijfveren of archetypen.

9e dimensie het bewustzijn volkomen aanvaarding met volledige verantwoordelijkheid voor het beheer van de planeet aarde.

Christel van de Akker had een interresant verhaal over diverse dimensies van ons bewustzijn. Vanuit de 3 dimensies zijn wij geneigd te denken dat er niet meer is, dit is de wereld van de dualiteit, en onder andere door Descartes mede vormgegeven, het “ ik denk dus ik ben” princiepe. Nieuwe moderne inzichten hebben aangetoond dat het bewustzijn niet enkel in de hersenen of het brein gezeteld is.

De aarde bevind zich nu in een spirituele overgangsfase...Er zijn diverse dimensies die met elkaar gekoppeld zijn, zo is er evolutie- dimensie welk verbonden is met de frequentie-dimensie welk verbonden is met de solaire-dimensie. Afhankelijk van je eigen trillingsfrequentie kun je toegang hebben tot de betreffende dimensies. Je kunt je eigen bewustzijn verhogen door af te stemmen op andere dimensies of frequenties. ( wellicht is het opwekken van alfa golven in de hersenen een van de afstemmingsmethoden - Steve )

De 4e dimensie omvat oa de Indigo kinderen, de ratio wordt minder belangrijk (of komt meer in evenwicht te staan met het gevoel. - Steve )De condities van het 3 dimensionale is voor die kinderen lastig.

De 5e dimensie omvat het leven vanuit het bewustzijn van creatie, transitiefase naar 5 dimensionale wereld voor 2015. Het bewustzijn creert je eigen leven, visualiseren met lichtpatronen en frequenties.

***********************************************

10e dimensiezonnestelsel bewustzijn, 11e dimensie galactisch bewustzijn, 12e dimensie wordt de gouden straal genoemd, universeel bewustzijn, vergelijkbaar met inwijding naar het universeel weten. ....13e dimensie wordt meestergang naar het goddelijke mysterie genoemd, de goddelijke vonk de creatieve essentie...


( Het was een aardige opsomming van velerlij dimensie'svan het bewustzijn, enkel ik miste toch ietwat meer uitleg de diepte in, jammer- Steve )


Maarten Horst gaf een aantal interresante zaken aan helaas werdt het nivo van de lezing daarna minder doordat hij veel van de door hem geinterviewde mensen in beeld bracht, dit is.... en dit is.... volgende dia dit is.... en dit is... (dat voegt helaas niet veel toe aan kennisvergaring, of aan verduidelijking van geheimen van ufo's. Steve)

Lezing 15.45-16.45

Maarten Horst.

Apocalypse van de UFO geheimen

Maarten was geinspireerd door muziek van oa Jean Michel Jarre en Vangellis waardoor hij zich in buitenaardse zaken ging verdiepen. Muziek berengt je in hogere dimensies.

Maarten geeft aan dat er een strijd tussen licht en donker gaande is, er zijn diverse zaken rond de zon gaande, met diverse ufo,s en schepen van andere dimensies of werelden. ( dit is op te zoeken via youtube etc - Steve )

De zon observeert hij als witter dan normaal, normaal eigenlijk meer geel licht van de zon, zonlicht triggert frequensies, overgang naar de 5e dimensie.

Het witter zijn van de zon kan te maken hebben met Nibiru welk momenteel de zon nadert. Maarten heeft een mooie computer animatie van Nibiru met 2 slierten, of 2 buizen waar Maarten een heel verhaal bij had. ( ik vraag mij af bij het zien van diverse afbeeldingen van Nibiru op internet, of dit wel klopt, en of de 2 slierten wellicht een gevolg zijn van de scan technieken.- Steve voorbeeldfoto volgt )Maarten vertelde ook over het verdwenen vliegtuig MH 370, waarbij hij een aantal overeenkomsten ziet met zijn eigen leven. ...MH staat voor Maarten Horst, 370 heeft een connectie met zijn leeftijd 37 jaar. Vreemde toevalligheden dus.

Ik heb me bij de zoektocht naar dat vliegtuig afgevraagd waarom er zolang naar gezocht is, door zovele landen....Het blijkt dat er dus wetenschappers in dat toestel zouden zitten, die kennis hebben van oa stealth technologie, waarbij het idee is dat deze wetenschappers al of niet inclusief het gehele toestel met ufo's is meegenomen.

Stel dat het gehele toestel in een keer is opgebeamd zoals in startrek, dan zou dat een mogelijkheid zijn, enkel het plaatje zoals op de foto afgebeeld is niet erg realistisch, volgens informatie die Paul Hellyer heeft, en deelt, kunnen de velden van ufo's er voor zorgen dat een gewoon vliegtuig niet meer voldoet aan de specificaties in de lucht en dat het toestel of uiteenvalt of niet meer de draagkracht heeft die het zou moeten hebben.

Kortom eigenlijk zijn er meer vraagtekens dan antwoorden, de titel van de lezing deed meer vermoeden dan er uiteindelijk uitkwam, jammer ...Steve


Het was een leuke ontspannende dag waarbij voor ieder wel iets interresants te vinden was, toch zijn er eigenlijk meer vragen dan antwoorden op dit gebied. Wat mij verder opviel was dat er eigenlijk weinig over de connectie met de quantummechanica gesproken werd, of dat er een wetenschappenlijke connectie met de quantum theorie gelegd werd. Wat mij ook opviel was dat een aantal sprekers hoewel ze hun verhaal uit hun hoofd of op gevoel deden, er toch veel verspringingen in het verhaal terecht kwamen waardoor er niet echt een duidelijke lijn te ontdekken was.-Steve