Nederland niet zo emotioneel intelligent. OPINIE - STUK , ontstaan uit het langdurig volgen van het nieuws, geplaatst binnen een kader van Ratio en Emotie.

Nederland niet zo emotioneel intelligent ( zeer beknopte versie ZBV ) van het opinistuk.

Nederland actueel , het falen van het Nederlands elftal geeft een goed beeld van Nederland. Het neusje van de zalm aan vet betaalde spelers, maar geen team. Eigenlijk het Talpa verhaal opnieuw verteld. Alle sterren van de TV bij elkaar moet wel een succses worden... helaas.... we leren slecht.

Directeuren van een falliet gaand bedrijf geven zichzelf nog 50 000 euro loonsverhoging, en het is helemaal volgens de regels, maar...... is het ook moreel verantwoord ? ...De balans tussen moreel gedrag en wat de regels ons vertellen is enorm zoek, we kunnen dan ook verwachten dat we nog strengere regels gaan maken, nog harder op gaan treden, nog hogere boete's nog meer noodverordeningen... kortom MEER controle mechanismen, = MEER... BIG BROTHER.......En wat is de morele prijs die we gaan betalen? .. Of zetten we mensen die morele bezwaren hebben straks gewoon in het gevang ?

NA 9 –11 2001 zijn er vele veranderingen gaande binnen onze maatschappij, ( 9 - 11 was een letterlijke wereldwijde transformatie ( of geboorte ) die zoals vele transformaties gepaard gaan met veel pijn. ) Bij vele veranderingen heb ik zo mijn vraagtekens.

Ik wil het totale opiniestuk proberen te plaatsen binnen het kader van verstand, ratio en gevoel, emotie.

De vragen die bij mij leven zijn oa, : hoe denken wij als Nederlanders, hoe staan wij als Nederlanders tegenover ons gevoel, hoe gaan wij met ons eigen gevoel om?, of hoe gaan wij met gevoelsmensen om?, hoe staan wij als Nederlanders in het leven? ,.. Ik merk na een tijd in het buitenland geweest te zijn dat Nederland voor mijn gevoel enorm scheef staat,...het verbaast mij niets, daar de Nederlanders eigenlijk niets hebben met hun gevoel...! de Nederlanders zijn over-gerationaliseerd.

Niet op elke vraag kan ik een antwoord formuleren.

Dit schrijven omvat oa mijn fundamentele houding tegenover de werkelijkheid, waar ik die, in al zijn schoonheid, maar ook in al zijn lelijkheid ervaar. De lelijkheid is vaak het moeilijkste aspect om te bespreken, of te communiceren, daar wij graag schoonheid wensen te zien, om schoonheid te kunnen ervaren moeten we door de lelijkheid heen gaan ). En om tot schoonheid te komen moet ik het lelijke onder ogen durven zien. Als amateurfotograaf zie ik het lelijke in de maatschappij en zie ik de uitdaging er in,( hoewel het beeld de schokkende realiteit weergeeft ), er een schone foto van te maken.

Allereerst wil ik kort iets over de Ratio ( verstand ) zeggen. De ratio maakt alles in het leven verklaarbaar,. Althans… probeert alles in het leven verklaarbaar te maken. De ratio maakt daarvoor regels en verklaart die regels vervolgens voor waarheid. Enkel alles wat de ratio niet kan verklaren zet de ratio genadeloos buiten de gestelde regels. Hetgene wat de ratio niet kan verklaren labelt de ratio met niet wetenschappelijk, niet waar, niet belangrijk, het wordt lager gewaardeerd, en letterlijk en figuurlijk buitengesloten.Datgene bestaat gewoonweg niet ( voor de ratio ).

Nu wil ik kort iets over het Gevoel aangeven. Het gevoel omspant niet alleen emotienele zaken, maar is ook het aanvoelen van een situatie, de intuitie, het gevoel heeft vaak antwoorden op de zaken die de ratio niet kan duiden, het gevoel laat zich niet vangen in door de ratio gedicteerde regels. Het gevoel is ook een van de meerdere dimensies van het menselijk leven.

Toen ik terugkwam van vakantie werdt ik overspoeld door een gevoel wat in Nederland heerst en wat niet bepaald positief aanvoelt. Ik vroeg mij af waar die negatieviteit vandaan zou kunnen komen, en toen ik een fietstocht ging maken, kwam ik binnen 2 minuten een bord tegen met de text : Hier geldt een samenscholingsverbod art 2:1 APV….( Algemene Plaatselijke Verordening ) Toen wist ik precies waar dat negatieve gevoel vandaan kwam.

Lage struikjes moeten kleingehouden en gesnoeid worden.

Ook nog slecht voor zijn rug.

Iets heel anders wat mij opviel toen ik terugkwam van vakantie, was dat ik geen vogels meer hoorde in mijn woonomgeving. Toen ik hier kwam wonen in 1995 stonden er struiken, bosjes, kleine bomen in en rond mijn woonomgeving. De struiken hadden bloemen en besjes , waar zowel insecten als vogels op af kwamen, de vogels kon je al vroeg horen, maar hoorde je ook gedurende de dag.

Nu 17 jaar later is het biotoop verwoest, de struiken zijn in de versnipperaar gegaan en nu ligt er gras, de kleine bomen zijn ook versnipperd tot houtsnippers en nu is het een rozenperkje. Geen levendig biotoop met verschillende soorten struiken, geen besjes, geen bloemetjes geen natuur. Deze verwoesting van een biotoop is rationeel bepaald want er bleef teveel straatvuil in de struiken achter, en dat is toch geen gezicht !

Een politieke rationele beslissing was genomen door ene Mevr Vogelaar die haar persoonlijke stempel moest achterlaten, was gedreven door persoonlijke ambitie om toch maar te kunnen laten zien een bepaald doel te hebben gerealiseerd, werden er lijsten uit een lade getrokken met wijken die het stempel :" aangewezen achterstandswijken" kregen , en die probleemwijken moesten maar eens heel snel aangepakt worden. Een theoretisch probleem werdt gecre-eerd, en naar de praktijk ( materiele wereld ), omgezet. Er werdt veel geld in gestoken, struiken en bomen werden door de versnipperaar gehaald, nette rozenperkjes werden aangelegd, en een net gazon in plaats van rommelig struikgewas kwam onder de bomen. Nette nieuwe speeltoestellen werden geplaatst, en de binnenplaatsen werden van een naam voorzien. Ziezo, we hebben ons best gedaan om de probleemwijk aan te pakken…toch…? Rationeel gezien is er veel gebeurd, maar wat is er verdwenen.?. tja dat hoef je de betreffende minister niet meer te vragen, want die heeft de verantwoordelijkheid in middels overgedragen, en is ergens anders op een hoge post verder gaan werken, goed verstopt , niet meer voor commentaar of persoonlijke verantwoordelijkheid beschikbaar. ( terwijl wel haar persoonlijke rationele ambitie voorop heeft gestaan ). ( Ik heb het hier over een minister maar ik zie dit gedrag van weglopen voor verantwoordelijkheid bij veel mensen om mij heen.)

Zo gaat het in Nederland oa met de kunst en cultuur, de zaken waar een mens zijn gevoel in kan steken, worden op rationele gronden wegbezuinigd.( het wordt als linkse hobbies bestempeld , met een negatief imago er aan vast gekoppeld ) De prijs die we kunnen gaan betalen is hoger dan wat we aan BNP , Bruto Nationaal Product op kunnen hoesten. Het betreft namelijk een persoonlijke prijs die ieder individu gaat betalen , en dan spreek ik niet over geld.

Wat betreft dicht bij huis is er in mijn woonomgeving heel veel geld weggegooit en een kapitaal aan natuuromgeving is vernietigt. Het terugbrengen van het oorspronkelijke biotoop kost ook weer geld, maar niemand die daar zijn vingers aan wenst te branden. Het is een aardig voorbeeld van hoe wij als Nederlanders zijn veranderdt in ons denken en in ons handelen. Het denken gaat vooraf aan het handelen, en waar het denken teveel rechtlijnig rationeel een weg is opgeslagen, geeft ons handelen in de wereld weer, hoe het met ons denken gesteld is. ( bijvoorbeeld alle geplaatste obstakels zoals paaltjes , bloembakken op straten, geeft ons gefrustreerde denkbeeld weer over hoe wij de wereld zien ) Met onze handelingen houden wij onszelf een spiegel voor, maar vooralsnog hebben wij het spiegelbeeld ( de realiteit van onze acties in de wereld ), nog niet begrepen. ( voorbeeld kranteartikeltje snelheid 130 )

Een ander punt wat mij opviel in het denken en handelen van Nederlanders is dat wij alles controleerbaar willen houden, alles moet overzichtelijk blijven ofwel alles moet kleingehouden worden. Bijvoorbeeld, in mijn woonomgeving zijn struikjes geplant die maximaal 40 cm hoog worden. Toch worden elk jaar die lage struikgewasjes tot op 10 cm van de grond afgesnoeit. Rationeel gezien dient dit afsnoeien nergens meer voor.

Een laatste punt wat mij opviel is dat het hier in Nederland enkel om geld draait, alles moet zo goedkoop mogelijk, maar we willen er wel een zeer goede tot uitmuntende prestatie voor geleverd hebben.Enkele voorbeelden zijn , OA de 2 jongens die hoogbegaafd en dyslectisch zijn, ( 25- 26 aug 2012 in het nieuws ) zij kunnen niet naar school, want we hebben er de tijd niet meer voor, het kost te veel geld. Of een opmerking over het duurder worden van de zorgkosten, een opmerking van een politica, over een oudere die een nieuwe heup moest hebben, was, : " U bent eigenlijk te duur om nog te leven." Voorbeeld wat kost zo,n kind nou.4 sept 2012.Ook dit soort onzin verschijnt in kranten..

Het zou eigenlijk om mensen moeten gaan, om de persoonlijke effectiviteit die een persoon kan leveren, Het zou eigenlijk moeten gaan om de persoonlijke kwaliteiten die iemand meebrengt, wat voegt iemand persoonlijk toe aan bv, een werkopdracht, of aan een groep.

Een prestatie uitgedrukt in een rationelewaarde staat voor mij gelijk met geld. Persoonlijke effectieviteit uitgedrukt in een prestatie staat voor mij gelijk met gevoel.

Een ander voorbeeld van hoe wij als Nederlanders denken kan ik geven vanuit mijn werksituatie. Een klant wil eigenlijk nog goedkoper de arbeid inkopen maar durft dat niet direct aan mijn werkgever aan te geven, in plaats daarvan komt de klant op de proppen met een lijst van klachten die mijn werkgever voor het grootste deel ongegrond verklaart. Middels de klachten lijst wordt een procedure ingegaan om te komen tot een nieuwe offerte. Deze te volgen procedure is ingegeven door angst, waarbij de klant niet direct contact op durft te nemen met mijn werkgever om een nieuw te ontstane situatie ( ivm overname ) te bespreken, en of er niet een nieuwe offerte aangemaakt kan worden voor de nieuwe situatie. Door het angstgevoel wordt er een weg ( procedure ) bewandelt waarbij de kwaliteit negatief beoordeelt wordt, kortom het gevoel ( angst) wordt negatief omgezet en rationeel uitgewerkt middels een klachtenlijst.

Kort verwoord, het zender- bericht- storing of ruis- ontvanger verhaal. Informatie wordt door het gevoel opgenomen en negatief beoordeelt.

Wij zijn kennelijk als mensen niet in staat om direct rationeel te communiceren en te handelen. Een goed voorbeeld van hoe een emotie ( angst ) zorgt voor een irrationele response is…een krantenkopje. ( 20 sept 2012 een bericht in de Telegraaf luidde ongeveer.. uit angst voor gaten in het politie tenu wordt deze niet gewassen.). Het geeft duidelijk aan, hoe emotie de overhand voert, en hoe wij als Nederanders irrationeel handelen op die emotie. ( als je gewoon strikt nadenkt dan denk je ,.. heb jij een gaatje in je hoofd zitten ? ! . )

Wat mij tegenwoordig in 2012 ook meer en meer opvalt is dat wij minder goed schijnen te kunnen communiceren.

Rationeel wordt er iets verteld, emotioneel wordt het vertelde ontvangen, vertaald en direct op zichzelf betrokken. ( zender -boodschap -ruis (die emotioneel is ) - ontvanger ( die het bericht verkeerd ontvangt, en/of zich persoonlijk aangesproken of in het ergste geval aangevallen voelt.)

Het heeft wellicht te maken met deze tijd waarin de 5e dimensie zich langzaam doordringt in de 4e dimensie, waarbij ons gevoelsleven direct naar de materiele wereld omgevormd wordt, of omgezet wordt, ( onze gevoelens uiten zich direct in de materie ! ) . Dit geeft nogal wat problemen bij individuen die het eigen gevoel op afstand plaatsen, ontkennen, of bij mensen die de ratio te veel waarde toekennen !. Het is geen toeval dat er in NL een crisis is.

Ook het luisteren naar elkaar is enorm moeilijk. Muzikanten hebben al problemen met het luisteren naar de ander bij improvisatie muziek, als het luisteren naar muziek al moeilijk is dan is het luisteren naar text in een lezing , en het begrijpen daarvan nog veel moeilijker.

Ik wil het kort even over gedachtenstromen hebben, Een gedachte is een vorm van energie of trilling, ( een gedachte gaat vooraf aan ons handelen ).

Een gedachtenstroom is een verzameling van associaties die bij een begrip opkomen, bv, :het begrip bloem geeft een aantal associaties, deze zullen veelal positief zijn. De begrippen bom , strijdbijl , strategie, aanvallen, geven ook een aantal associaties, deze zullen veelal negatief zijn, het zijn negatieve gedachtenstromen.Afhankelijk van wat voor soort begrippen we gebruiken kunnen we daarmee een gedachtenstroom afleiden die ofwel positief opbouwend is, ofwel negatief afbrekend is. Het totaal van een gedachtenstroom geeft een trillingsfrequentie weer. Een trillingsfrequentie heeft weer effect op afstotende of aantrekkende krachten.
Het zijn vaak de emotionele onderstromen waarvan wij ons al of niet bewust zijn, die ons handelen, en onze houding naar elkander beinvloeden. Ik werd mij gewaar van deze stromingen in Nederland na mijn vakantie. Tijdens mijn onderzoek naar het Nederlandse gevoel, is het mij duidelijk geworden dat vele mensen, achter de meer of mindere rationele houding, een zeer groot en heftig gevoelsleven hebben. Mijn vraag is ook hoe gaan wij met onze eigen emoties om, hoeveel respect hebben wijzelf ten opzichte van ons eigen gevoelsleven, of zetten we dat gewoon buiten de deur ? als zijnde niet ter zake doend?. ( of krijgen we dan een burnout ?. ) Ons gevoelsleven kan door de huidige Nederlandse mentaliteit, welke meer hangt naar, en meer waarde geeft aan de ratio dan aan het gevoel, in een grote disbalans zijn geraakt.Wij vinden gevoelens en emoties maar vervelend, het zit ons in de weg, het is niet handig, het belemmerd ons in het uitoefenen van een functie of taak in het leven, het belemmerd ons in onze professie, we willen het klein houden, of we zetten er een muur omheen. Wat het kleinhouden betreft zie ik wijsheid in de kosmos, en dan met name in de levensloop van sterren. Als een ster inkrimt door de eigen zwaartekracht wordt deze kleiner, kleiner, en kleiner…. totdat er een enorme explosie ontstaat. Deze explosie, ook wel supernova genoemd, is vele malen groter dan de omtrek van de originele ster. Ik zie dat analoog met het gevoelsleven, als wij dat gevoelsleven klein willen houden komt dat uiteindelijk tot een gevoelsuitbarsting van on gekende proporties. Ik zie dat oa aan de overspannen reakties van diverse overheden in Nederland. Bv Haren en het X feestje 2012.

Een andere vraag die bij mij omhoogrees, is de vraag : Hoe zit het met onze tolerantie naar elkander? De tolerantie betreffende elkanders achtergrond , gedachtengoed, of elkanders levensopvattingen ? zijn wij als Nederlanders nog wel zo tolerant naar elkaar ? Mjn gevoel over het Nederland van vandaag, is dat wij niet bepaald op een positieve en constructieve manier met elkander omgaan, en dat het vandaag de dag meer en meer aan het licht komt hoe wij werkelijk over elkander denken. ( de foto van het samenscholingsverbod , een uiting van een behoorlijk negatieve gedachtenstroom van de Nederladers , geeft dit duidelijk weer ), ik noem het gekscherend schamen-scholingsverbod.

Een ander goed voorbeeld is, hoe wij in Nederland omgaan met klokkenluiders, mensen die misstanden aan de kaak stellen, BV in het VU ziekenhuis in Amsterdam welke rond 23 Aug 2012 in opspraak kwam. Een mededeling was, we hebben de klokkenluider op non actief geplaatst als een van de verbeteringspunten. ( We zetten de lastige persoon op non actief, dan hebben we er geen last meer van ! ) probleem opgelost. Zo plegen wij als Nederlanders om te gaan met onze medemensen die ons een spiegel voorhouden, ongeacht of het nu een rationele spiegel betreft of een irrationele ( gevoelsmatige ) spiegel.

De Muur in Berlijn is gevallen maar er staan nog vele innerlijke muren overeind.

Waar het in het menselijk verkeer om zou moeten gaan is de vraag:, wie ben jij als persoon?. Ofwel het innerlijk, wie ben jij als mens. Wat ik persoonlijk in de realiteit al jaren lang in Nederland ontmoet, is de vraag,: wat heb jij als muur om je heen staan en hoe heb jij die muur versierd? Het uiterlijk vertoon is belangrijk. Naar mijn mening is dit een mentaliteit van veel Nederlanders, die ik dus niet deel.

Met die mentaliteit kan ik niets aanvangen, het is naar mijn conclusie een mentaliteit die ons mensen verwijdert van de werkelijke ontmoeting tussen elkander.Ik ben steeds meer de mening toegedeelt, dat wij als Nederlanders meer ons hart dienen te laten spreken. Ook wel aangegeven als je hart eens goed luchten. Dat wij als Nederlanders minder rechtlijnig mogen gaan denken, en meer ons gevoelsleven de ruimte mogen geven.( dat zit duidelijk in de knel )Wij als Nederlanders hebben een behoorlijke grote disbalans ontwikkeld, waarbij ons rechtlijnig rationele denken de overhand heeft, en doorgeschoten is. Hierbij zijn wij zover doorgeschoten in ons rationeel denken dat er chaos en onduidelijkheid ontstaat. Voorbeelden….Oa de krantenberichtjes over de 130 km borden,( pic of text volgt ! ) en hectometer paaltjes die een andere snelheid aangeven. ( roken in de trein, eerst duidelijk gescheiden, nu roken en niet roken door elkaar ( chaos ). ) Een balans tussen ons gevoelsleven en onze ratio, waarbij ratio en emotie, elkaar gelijk ontmoeten en waarbij zij in balans zijn, is naar mijn mening noodzakelijk.

Een goed voorbeeld , is het gebeuren in Haren 21 sept 2012 . Wat ik zie en hoor in de media, is dat er vauit het bestuur wethouders, politie, met zeer sterke bewoordingen met name emotioneel gereageerd wordt terwijl er eigenlijk rationeel gezien niet zo veel aan de hand is, de media verspreiden de emotionele boodschap en iedereen neemt het heftige emotionele gevoel over, ik ben bijna de mening toegedaan om over massa hysterie te spreken. Totaal buiten proportionele reakties die door de media verder aangewakkerd worden.

Diegene die ik spreek, staat ook meteen strak in de emotie, als ik rationeel aangeef dat het eigenlijk wel meevalt. Niemand die nog enigsinds het geheel relativeerd. De heftige emotie is tot slot door het verbond van verzekeraars vertaald in de wens om de privacy wet aan te passen, om zo schade beter te kunnen verhalen op zgn RELJEUGD het woord geeft een negatieve gedachtenstroom weer. Kortom Het bestuur van een stad kan niet omgaan met een bepaald gegeven van een paar honderd jongeren, daardoor wordt uiteindelijk verzocht om de privacy van 16 miljoen Nederlanders te corroderen en aan te tasten, waar is de logica hiervan te vinden?

Kranten schreeuwen emotie, die over genomen wordt door lezers.

Ook door de scheve heftige reakties, wordt de vrijheid van het delen van gedachten en woorden middels moderne media, twitter, facebook, etc ook gecorrodeerd en aangetast. Als de vrijheid om van gedachten te wisselen wordt aangetast door scheef getrokken heftige emotionele reakties, waar zijn wij dan naar op weg?, vraag ik mij af. Leven wij dan nog in een vrije democratie? Of leven wij dan in een wereld waarin uiteindelijk de vrijheid om mens te zijn strafbaar is gesteld.

Voor diegene die meer willen lezen heb ik wat artikeltjes mee uit "Spiegelbeeld" Communiceren van Hart tot Hart, en het artikel,: Bewust leven is verantwoordelijkheid nemen, hierin wortd aangegeven hoe de innerlijke druk die ontstaat door de emotie " angst " uiteindelijk schade kan geven aan het innerlijk.

Copyrights freefloating.com.

Aanbevolen literatuur:

Boek: " Beren op de weg" " Spinsels in je hoofd , omgaan met emoties op het werk: de rationele effectiviteitstraining" Theo Ijzermans en Coen Dirkx 1992, info@thema.nl ISBN 978905813100

Boek: "Emotionele Intelligentie" , Emoties als Sleutel tot succses, uitgeverij / contact, 1e druk juni 1996, ISBN 9025406696

Artkelen uit : Spiegelbeeld 11e jaargang. 09 september 2002 : " Communiceren van hart tot hart"
en "Bewust leven is Verantwoordelijkheid nemen " .

Artikelen uit Metro : Dinsdag 4 sept 2012: " Wat kost zo'n kind nou?"Artikelen uit Metro : Woensdag 5 sept 2012: " Snelheid, al meer dan duizend meldingen over 130 kmh."Diverse koppen, meer van hetzelfde, + meer geknoei met nieuwe technologie.